004/2015 – Läkemedelsverket, hemofili B och blödarsjuka