016/2017 – Livsmedelsverket, Majs MON87427x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning