032/2017 – Jordbruksverket, förslag till beslut oljedådra