036-037/2015 – Jordbruksverket, föreskriftsförändringar