056/2018 – Livsmedelsverket, ändringar i livsmedelsförordningen