073/2017 – Jordbruksverket, djurskyddsföreskrifter