094/2018 – Jordbruksverket, ändring av villkor i ett fältförsöksärende