Majs DP202216, import och bearbetning och livsmedel och foder