Antalet förgiftningsfall i Indien minskar

Bild på bomullsfält.
Bomull, Gossypium

I en artikel publicerad i tidskriften Ecological Economics har forskare analyserat hur småskaliga lantbrukares hälsa påverkats av de förändringar i användningen av kemiska bekämpningsmedel som odling av Bt-bomull i Indien medfört.

Enligt forskarna har den insektsresistenta bomullen lett till en reduktion av pesticidanvändningen med 50 procent, med den största minskningen (70 procent) när det gäller de allra giftigaste ämnena. Den minskade pesticidanvändningen har i sin tur lett till att antalet förgiftningsfall bland de indiska bomullsodlarna minskat. Effekten har blivit alltmer uttalad allt eftersom fler och fler lantbrukare gått över till Bt-bomull.

Utifrån dessa resultat beräknar forskarna att den insektsresistenta bomullen, lågt räknat, hjälpt till att undvika 2,4 miljoner förgiftningsfall per år i Indien.

Marie Nyman

Källa: Kouser & Qaim Ecological Economics 70:2105 (2011)