Bild på färgtistel
Färgtistel, Carthamus tinctorius

I slutet av juni 2018 godkändes en genetiskt modifierad färgtistel för odling i Australien. Den modifierade färgtisteln producerar över 90 procent oljesyra i sina frön. Ojan kommer att användas inom industrin och mjöl producerat från färgtisteln som djurfoder.

Det australiensiska företag som tagit fram den modifierade färgtisteln, GO Resources, ser produktion av oljesyra i färgtistel som ett hållbart alternativ till råmaterial från till exempel petroleum och palmolja.

Detta är första gången en genetiskt modifierad färgtistel marknadsgodkänts.

Källor: DIR 158, Commercial release of safflower genetically modified for high oleic acid composition, Australian Government, Department of Health, Office of the Gene Technology Regulator, Go Resources, News July 3, 2018.

Olje- och stärkelseproduktion, Växter