Genmodifierade myggor för att bekämpa malaria

Bild på Hona av myggarten Anopheles albimanus.
Hona av myggarten Anopheles albimanus. Foto:James Gathany, Center for Disease Control

Företaget Oxitec och Bill and Melinda Gates Foundation har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla en ny strategi för att bekämpa malaria.

Oxitecs genmodifierade Aedes-myggor har tidigare använts för att bekämpa denguefeber i bland annat Brasilien med lyckade resultat. Planen för det nya samarbetsprojektet är att modifiera malariamyggan Anopheles albimanus på samma sätt. Myggarten är en av de huvudsakliga bäraren av malariaparasiten i Latinamerika.

Hanmyggor modifieras och släpps ut i miljön. Där parar de sig med vilda honmyggor och de avkommor som är honor dör på ett tidigt stadium. De i avkomman som är hanar överlever och kan para sig med andra vilda honor vars avkomma av honkön dör.

Källor
Self-Limiting Mosquito Technology to Malaria-Spreading Mosquitoes, Oxitec, June 19 2018; Bill and Melinda Gates Foundation, Malaria strategy overview; Alphey, Annual Review of Entomology 59:205-224 (2014); Wang & Jacobs-Lorena, Trends in Biotechnology 31(3):185-193.(2013); Harris et al Nature Biotechnology 30(9):828-830 (2012) Lacroix et al, PLoS One 7(8):e42771 (2012); Carvalho et al, PLoS Neglected Tropical Diseases 9(7):e0003864 (2015); Gorgas Memorial Institute. Transferencia Y Evaluación de Nuevas Alternativas Tecnológicas de Control de Aedes Aegypti Mediante El Uso de Mosquitos Transgénicos En Panamá (2015)