CRISPR-redigerade grisar som organdonatorer

Bild på sugga med kultingar
Gris, Sus scrofa. Foto: USDA-ARS.

Med hjälp av genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 har forskare inaktiverat de så kallade endogena retrovirusen i grisars arvsmassa. Tanken är att så småningom försöka råda bot på organbristen i världen genom att använda skräddarsydda grisars organ. Transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränserna kallas xenotransplantation. Anledningen till att man vill inaktivera dessa virus är att det inte kan uteslutas att de kan orsaka sjukdom hos den människa som transplanterats.

För ett par år sedan publicerades en vetenskaplig artikel där man visade att de endogena retrovirusen i grisens arvsmassa inaktiverats, men bara i odlade celler. Nu har forskare vid det USA-baserade företaget eGenesis i samarbete med danska och kinesiska forskare avlat fram griskultingar från CRISPR-redigerade celler. De gick till väga på ungefär samma sätt som när fåret Dolly klonades. Retrovirusen inaktiverades i fibroblaster (en typ av bindvävsceller). Fibroblasternas cellkärnor isolerades och fördes över till äggceller som saknade cellkärna. Äggcellerna fick växa till sig och planterades sedan in i surrogatsuggor.

Så här långt har det fötts 37 kultingar (från 17 suggor) vars endogena retrovirus är inaktiverade till 100 procent.

Ett annat problem är avstötning, det vill säga att kroppen attackerar och försöker stöta bort det nya organet. Även detta problem skulle enligt forskarna antagligen kunna lösas genom att slå ut gener i grisens arvsmassa med hjälp av CRISPR/Ca9.

Källor: Yang et al. Genome-wide inactivation of porcine endogenous retroviruses (PERVs). Science (350, 1101–1104 (2015); Reardon, Gene-editing record smashed in pigs. Nature (2015). doi:10.1038/nature.2015.18525; Inactivation of porci