Cry-proteiners påverkan på honungsbiet

Bild på hounungsbin.
Honungsbin, Apis

Ett forskarlag från USA har genomfört en meta-analys av 25 studier där andra forskare, oberoende av varandra, studerat cry-proteiners påverkan på honungsbiet (Apis mellifera).
Analysen visade att de cry-proteiner som produceras av Bt-grödor inte har någon negativ inverkan på honungsbin. Detta gäller, enligt forskarna, både grödor som är resistenta mot insekter inom ordningen coleoptera (skalbaggar) och grödor som är resistenta mot insekter inom ordningen lepidoptera (fjärilar).

Marie Nyman
Källa: PLoS ONE 1:e1415 (2008)