DNA-burar som levererar läkemedel?

Forskare vid Oxfords universitet har visat att små burar av DNA kan ta sig in i levande celler och där förbli intakta i minst 48 timmar. Burarna består av fyra syntetiska DNA-strängar som är designade på så vis att strängarna själva bildar en tetrahedron (en pyramid med fyra triangulära sidor).

Forskarna har tidigare visat att DNA-burar kan sättas samman kring proteinmolekyler och att de kan programmeras så att de öppnar sig när de stöter på specifika molekyler. Dessa burar skulle enligt forskarna kunna användas för att leverera läkemedel in i celler.

Marie Nyman
Källa: Walsh et al, ACS Nano 5:5427 (2011)