DNA-modifieringar förändras av motion

Bild på sportskor.
DNA-modifieringar förändras av motion.

I vilken utsträckning gener transkriberas (översätts) till till RNA, mallen för hur ett protein ska se ut, regleras bland annat med hjälp av DNA-modifieringar. Dessa gör att DNA:t blir mer eller mindre tillgänglig för så kallade transkriptionsfaktorer som styr uttryck av generna. På sätt och vis fungerar modifieringarna som en av- eller på signal för generna.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu visat att en sådan DNA-modifiering som består av metylgrupper avlägsnas vid motion. Metylgrupperna förhindrar genuttryck, när de avlägsnas kan gener som har betydelse för musklernas anpassning till fysisk aktivitet transkriberas.

Natalie von der Lehr

Källa: Barrès et al, Cell Metabolism 15(3):405 (mars 2012)