Brasilien testar genmodifierade myggor mot denguefeber

Bild på myggarten Aedes aegypti.
Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zikavirus. Foto: Prof. Frank Hadley Collins, Dir., Cntr. for Global Health and Infectious Diseases, Univiversity of Notre Dame

Virussjukdomen denguefeber sprids via myggor av arten Aedes aegypti. För att bekämpa spridningen av sjukdomen har det brittiska företaget Oxitec (som delvis ägs av universitetet i Oxford) tagit fram en stam av myggor som genetiskt modifierats så att deras avkommor dör på larv- eller puppastadiet. Denna typ av myggor har tidigare släppts ut på ön Grand Cayman och i Malaysia.

Nu har över 10 miljoner modifierade hanmyggor släppts ut i Brasilien. Myggorna har producerats av det brasilianska företaget Moscamed med hjälp av Oxitecs teknik. De första stickprovsanalyserna tagna i fält pekar mot att över 85 procent av äggen är genetiskt modifierade. Detta kommer enligt företaget att leda till en minskning av insektspopulationen och därmed en minskad smittspridning.

Marie Nyman

Källa: Brazil tests GM mosquitoes to fight Dengue, Nature News 11 April 2012 doi:10.1038/nature.2012.1042