DNA-skadade spermier kan ligga bakom upprepade missfall

Mellan 1–2 procent av fertila par drabbas av upprepade (tre eller fler på rad) missfall innan den 20:e graviditetsveckan. Ofta finner läkarna ingen bakomliggande orsak till missfallen även efter att kvinnan i paret genomgått många undersökningar och tester.

Nu visar en ny studie att män i par som drabbas av upprepade missfall har en dubbelt så stor mängd DNA-skadade spermier jämfört med män som aldrig upplevt missfall tillsammans med sin partner.

Forskarna bakom studien fann även en fyrdubblad halt av reaktiva syreföreningar hos samma grupp män. Reaktiva syreföreningar förekommer naturligt i kroppen men när de ökar i antal kan de orsaka skador på stora molekyler, till exempel DNA. Livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, mättade fetter och exponering för giftiga kemikalier som till exempel vissa bekämpningsmedel kan öka mängden fria syreradikaler i kroppen.

Förekomsten av DNA-skadade spermier har tidigare kopplats till manlig fertilitet men inte undersökts i samband med upprepade missfall. Nu hoppas forskarna att deras resultat öppnar upp för att män ägnas mer intresse när orsaken bakom upprepade missfall utreds. De föreslår att utredningar även ska inbegripa mätningar av reaktiva syreföreningar och spekulerar i om att det skulle gå att behandla uppkomsten av DNA-skador och på så sätt minska risken för missfall.

/Mia Olsson

Källa: Studien presenterades vid the Endocrine Society´s årliga möte i New Orleans, USA den 24 mars 2019.