Konsten att läka som en plattmask – genetisk nyckel till regeneration upptäckt

 

Bild: Flat Worm av fotografen scian licens Creative Commons (CC BY-NC-ND .2.0)

Vissa djurarter är kapabla till den märkliga bedriften att återskapa vävnad och till och med hela kroppsdelar som gått förlorade. Denna process kallas regeneration och bemästras av till exempel sjöstjärnor, havsanemoner, plattmaskar och vissa arter av ödlor.

Nyligen publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften Science där ett nätverk av genetiska faktorer som är kopplat till regeneration rapporteras. Nätverket styrs av en och samma gen som när den slås av, helt blockerar förmågan att återskapa vävnad.

Till sin hjälp hade forskarna bakom studien en art av plattmaskar (Hofstenia miamia) som kan återskapa hela sin kropp ur ett litet avskuret fragment.

Genen som identifierades heter EGR och kodar för en så kallad transkriptionsfaktor som styr när, var, och hur mycket andra gener ska uttryckas (bilda protein). Gemensamt för många av generna i EGR-proteinets nätverk är att de i sin tur reglerar celldelning som är en viktig process under läkning och regeneration.

Vi människor har också EGR-genen men saknar plattmaskens förmåga att återskapa vävnad. Forskarna poängterar att de stora skillnaderna mellan arter inte alltid ligger i att vi har olika gener, utan hur uttrycket av gener regleras. Sannolikt har EGR-proteinet en något annorlunda funktion och styr andra gener hos oss som inte bemästrar regeneration.

Regeneration är ett komplicerat samspel mellan flera fysiologiska processer inklusive sårläkning, celldelning och rekrytering av stamceller. Resultaten från den aktuella studien ökar bland annat vår kunskap om läkningens biologi. I förlängningen kan det få medicinska tillämpningar som till exempel möjligheten att stimulera läkning utan ärrvävnad.

/Mia Olsson

Källa: Acoel genome reveals the regulatory landscape of whole-body regeneration. Science 2019.