En genomredigerad potatis på väg mot att släppas ut i Latinamerika

Latinamerikas första genomredigerade potatis är på väg att släppas ut på marknaden. I den här potatisen har en gen som orsakar att potatis som skadats blir brun i kontakt med syre slagits ut. Det har gjorts inom ramen för ett argentinskt forskningsprojekt med svenska samarbetspartners.

Enzymatisk brunfärgning sker normalt om en potatis skärs i bitar, skalas eller skadas på annat sätt, till exempel vid skörd eller transport. Det påverkar kvaliteten på produkten, genom att färg, smak, textur och näringsinnehåll försämras. Mycket potatis måste därför kasseras, och det förlorar lantbrukaren stora inkomster på. Det orsakar också mycket matsvinn i matvaruaffärerna och hemma hos konsumenterna.

Det enzym som orsakar brunfärgning i skadad potatis i närvaro av syre är polyfenoloxidas (PPO). Genen för PPO har i det här fallet slagits ut med hjälp av CRISPR/Cas9. Det ger en potatis som kan rivas och sedan exponeras för syre i två dygn utan att den rivna potatisen blir brun -. För en konventionell potatis tar det bara några minuter innan potatisrivet är brunt.

Bild på hackad potatis. Den ena genomredigerad, den andra brunfärgad kontroll. Foto: Matías González
Genomredigerad potatis med reducerad brunfärgning till vänster och kontrollen till höger. Foto: Matías González

Samma teknik, att slå ut gener som kodar för PPO-enzym, har tidigare använts på champinjon och banan, och motsvarande process ligger bakom att Arctic-äpplet inte mörknar om det skadas eller om man skär klyftor. Både champinjonerna och äpplet har genomgått prövning och fått grönt ljus av myndigheter som reglerar genetiskt modifierade organismer i USA och äpplet även i Kanada. Bananen har fått grönt ljus av myndigheter i Filippinerna. 

Den genomredigerade potatisen har nu presenterats för Argentinas myndighet som reglerar genetiskt modifierade organismer. De konstaterar att produkten kan betraktas som jämförbar med en konventionellt förädlad potatis, eftersom den inte har någon gen från en annan avlägset besläktad organism. Det betyder att potatisen inte behöver riskbedömas enligt det ramverk som finns för transgena grödor.

Potatisen kommer nu att registeras som en ny sort. Sedan blir den tillgänglig för den som önskar, och egenskapen kommer också att introduceras i andra potatis-sorter.

/Annelie Carlsbecker, 2023-11-15

Källor:

CRISPR-edited potato made in Latin America | Agro-Bio (agrobio.org)

Frontiers | Reduced Enzymatic Browning in Potato Tubers by Specific Editing of a Polyphenol Oxidase Gene via Ribonucleoprotein Complexes Delivery of the CRISPR/Cas9 System (frontiersin.org)