En ny smultronart har upptäckts i USA

Smultronsläktet (Fragaria) innehåller många olika arter, liksom den vanliga jordgubben (Fragaria x ananassa) som är en hybrid mellan två smultronarter. Själva jordgubben eller smultronet som vi äter är en så kallad skenfrukt, där blomaxeln (blomskaftets förlängning i blomman) har svällt upp och blir röd när ”bäret” mognar. De egentliga frukterna, som faktiskt är nötter, är de små gula och bruna prickarna på ”bäret”.

Nu har en ny smultronart (F. cascadensis) upptäckts i Kaskadbergen i Oregon, USA. Varje gång en ny art hittas och karakteriseras kan forskarna få en bättre förståelse för evolutionen och hur ekosystemen fungerar, men de nya arterna kan också bidra till den genetiska mångfalden inom växtförädlingen. Eftersom kaskadsmultronen växer på hög höjd där snösmältningen startar sent är det möjligt att de bär på genvarianter som gör dem anpassade till kyla och hög höjd. Det är egenskaper som bärodlare i till exempel Kanada och Norden skulle vara intresserade av.

Kaskadsmultronet mognar i augusti, vilket skiljer den från andra smultronarter i samma område som mognar redan i juni. De gener som styr sen mognad kan vara intressanta för bärodlare. Tänk om det är möjligt att ha en jordgubbssäsong som sträcker sig från juni till augusti?

Det vanliga skogssmultronet har en diploid arvsmassa (två kromosomer av varje sort), medan jordgubben och dess föräldrararter scharlakanssmultronet (F. virginiana) och jättesmultronet (F. chiloensis) har åtta kopior av varje kromosom (oktaploida). Kaskadsmultronet är dekaploid, det vill säga det har hela 10 kromosomer av varje sort. Arter som har fler än två kromosomer av samma sort kallas polyploida och det är vanligt att de har större frukter än sina diploida släktningar. Jordgubbar h
ar till exempel större skenfrukter än smultron. Intressant nog så har kaskadsmultronet lika små eller mindre skenfrukter än det diploida skogssmultronet. Denna egenskap kan användas för att bättre förstå polyploidi och dess påverkan på växter.

 

Jenny Carlsson

Källa: Durham, S. (2013) New strawberry species found in Oregon, Agricultural Research Vol 61, No 6 (July2013) http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/jul13/strawberry0713.htm?pf=1