Exponering för solljus ökar mutationer som leder till hudcancer

Bild på solnedgång.
Solnedgång.

För att undersöka vilka mutationer som orsakar den hudcancer som kallas för melanom har forskare i USA kartlagt den genetiska informationen från tumörmaterial från 25 patienter med denna cancerform. När de jämförde sina resultat med den genetiska informationen från ”frisk” hudvävnad, kunde de se att en gen, som kallas för PREX2, var muterad i 11 fall. Mutationen och/eller förflyttningen av den muterade genen resulterade i sin tur i begränsat uttryck av en annan gen som förhindrar cancer.

Dessutom verkar det som om exponering för solljus ökar antalet mutationer i själva tumören. Den genetiska analysen visade att tumörer från delar av kroppen som regelbundet exponeras för solljus har 10-20 gånger fler mutationer. Enligt forskarna kan detta vara en del av förklaringen till varför unga människor som solar mycket drabbas av hudcancern melanom i större utsträckning.

Natalie von der Lehr

Källor: Hayden, Nature News, 9 maj 2012; Berger et al, Nature 485: 502, maj 2012