Fältförsök med genetiskt modifierade myggor i Brasilien

Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zika. Foto: Foto från USDA-ARS, Stephen Ausmus.

Flera allvarliga sjukdomar som exempelvis malaria och denguefeber sprids via insekter. Malaria orsakas av encelliga parasiter som tillhör släktet Plasmodium och sprids via Anopheles-myggor. När en honmygga biter en infekterad människa får den med sig både blod och parasiter. Parasiterna genomgår sedan en komplicerad utveckling i myggan och tar sig slutligen till myggans spottkörtlar och infekterar nästa person den biter. Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids av Aedes-myggor. På flera håll i världen pågår forskning vars mål är att med hjälp av genteknik minska sjukdomsspridningen.

För att bekämpa spridningen av denguefeber har det brittiska företaget Oxitec Ltd tagit fram en stam av hanmyggor som modifierats så att deras avkommor dör på larv- eller puppastadiet. Denna typ av genetiskt modifierade myggor har tidigare släppts ut på ön Grand Cayman och i Malaysia med lyckade resultat. År 2012 släpptes över 10 miljoner modifierade myggor ut i Brasilien.

Under 2013 startade det hittills största försöket som är planerat att pågå under tre år. Med början i juni släpps i storleksordningen en halv miljon myggor ut varje vecka. Försöket genomförs i och i närheten av staden Jacobina i Brasilien som 2011 hade ett stort utbrott av denguefeber. Myggorna produceras av det brasilianska företaget Moscamed med Oxitecs teknik.

Projekt i Jacobina räknas som ett fältförsök, men Oxitec har under året lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande av myggorna.

Marie Nyman

Källor: Luke Alphey, Annual Reviews of Entomology 59:205 (2014); Wang & Jacobs-Lorena, Trends in Biotechnology 31:185 (2013); Harris et al, Nature Biotechnology 30:828 (2012); Lacroix et al, PLoS ONE 7: e2771 (2012); Brazil tests GM mosquitoes to fight Dengue, Nature News (11 April 2012); Oxitec Newsletter, dec 2013