Fältförsök med genmodifierade, bakterieresistenta bananer

Banan, Musa

Banan är en viktig stapelgröda i Östafrika. I Uganda produceras cirka 10,5 miljoner ton varje år och ugandier äter i snitt mellan 0,6 och 1,6 kg bananer per dag. Sjukdomen BXW orsakas av en bakterie (Xanthomonas campestris pv. musacearum). Den är mycket allvarlig då den angriper hela plantan och kan förstöra en hel skörd. Sjukdomen drabbar alla typer av bananer och det finns i dagsläget inga resistenta sorter eller bekämpningsmedel som kan kontrollera sjukdomen.

Traditionell förädling av banan är komplicerat eftersom de bananer som odlas är sterila. Raderna av svarta prickar i frukten är början till frön som aldrig utveckla.

Bananer som genetiskt modifierats för att motstå angrepp från bakterien har testats i fältförsök i Uganda. Sammanlagt testades 65 bananer som var och en modifierats med en av två olika gener från paprika. Av dessa 65 visade sig elva vara fullständigt resistenta mot bakterien. Alla omodifierade kontrollplantor vissnade ner, de flesta innan blomning.

Nu planerar forskarna att testa bananerna med fullständig resistens på flera platser i landet. De kommer också att testa bananplantor som bär på båda paprika-generna. Tanken bakom att modifiera bananen med två gener är att det ska ta längre tid för bakterien att överlista de modifierade bananernas inbyggda försvar.

Marie Nyman

Field trial of Xanthomonas wilt disease-resistant bananas in East Africa, Tripathi et al, Nature Biotechnology, Correspondence 32:868 (2014)