Färgglad bomull utan färgämnen

Australiensiska forskare har genetiskt modifierat bomull för att producera färgade bomullsfibrer. På det sättet hoppas forskarna att så småningom ersätta de färgämnen som idag används och som gör att bomullskläder finns i alla tänkbara färger. Ännu så länge är den modifierade bomullen bara på cellodlingsstadiet och cellerna är antingen klargula, mörkt lila eller orangefärgade. Från de färgglada cellerna kommer forskarna låta hela bomullsplantor växa upp. Förhoppningen är att även bomullsfibrerna ska vara färgade och det finns indikationer på att det kan komma att lyckas. Forskarna har tidigare modifierat tobak med samma gener som bomullen modifierats med och fått fram tobaksplantor där bladen delvis färgats lila. Forskargruppen har siktet inställt på att genom växtförädling få fram ett bättre och mer hållbart sätt att producera bomullskläder. Det långsiktiga målet är skrynkelfri, töjbar och färgad bomull som kan ersätta syntetiska fibrer.

Marie Nyman

Stoddard and Rolland. I see the light! Fluorescent proteins suitable for cell wall/apoplast targeting in Nicotiana benthamiana leaves. Plant Direct (2019); Next generation cotton, CSIRO; CSIRO scientists discover how to grow coloured cotton, removing need for harmful chemical dyes. abc News (2020)