Fiskolja från odlade växter

Oljeväxter som raps och lin odlas bland annat för att framställa vegetabilisk olja. Oljan innehåller framför allt fettsyrorna palmitinsyra, stearinsyra, oljesyra, linolsyra och linolensyra. I andra organismer finns en uppsjö av olika sorters fettsyror som är av intresse för olika ändamål. Fisk är den huvudsakliga källan till de riktigt långa, fleromättade omega-3- fettsyrorna dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA). Den höga halten av dessa fettsyror i vissa fiskarter beror till största delen på fiskarnas intag av plankton som producerar DHA och EPA. Odlad fisk står för 52 procent av den fisk människan konsumerar. För 30 år sedan bestod 90 procent av fodret till odlad lax av fiskmjöl och fiskolja. När efterfrågan på marina foderprodukter ökade, minskade tillgången och priset steg. Det gjorde att foderproducenter började ersätta det fiskbaserade fodret med i första hand produkter från växtvärlden. I vissa delar av världen används även biprodukter från landlevande djur som blodmjöl och talg. 2016 hade andelen marina ingredienser i fiskfoder minskat till 25 procent. Den förändrade dieten innebar att halten av fettsyrorna EPA och DHA i odlad fisk minskade och 2016 var halterna 50 procent lägre än årtiondet innan. Nu finns växtbaserad olja som liknar fiskolja. Den produceras från en genetiskt modifierad raps som sedan ett par år tillbaka är godkänd i bland annat USA och Australien. Under året godkändes rapsen även i Kanada och de första produkterna började säljas av det australiensiska företaget Nuseed. Aquaterra och Nutriterra är de första växtbaserade produkterna som innehåller omega-3-fettsyran DHA. Den förstnämnda produkten används som fiskfoder och den andra som hälsopreparat. Oljedådra är en av Europas äldsta oljeväxter. Den så kallade Tollundmannen påträffades vid en torvgrävning i en mosse i Danmark på 1950-talet. Det välbevarade mossliket beräknas ha levt cirka 400 år f. Kr. och hans sista måltid var någon form av gröt som bland annat innehöll oljedådra. Forskare vid brittiska Rothamsted Research har via klassisk genetisk modifiering förädlat oljedådra så att den producerar både EPA och DHA. Oljedådran har odlats i fältförsök i Storbritannien under flera år. I november 2020 startade de brittiska forskarna ett samarbete kring oljedådra med det USA-baserade företaget Yield10 Bioscience.

Marie Nyman

Petrie et al., Development of a Brassica napus (Canola) Crop Containing Fish Oil-Like Levels of DHA in the Seed Oil. Frontiers in Plant Science. (2020); Napier et al., Agriculture can help aquaculture become greener. Nature Food (2020); Berti et al., Camelina uses, genetics, genomics, production, and management. Industrial Crops and Products (2016); Where GM meets GE, Rothamsted Research, News (2018); USDA-APHIS: https://www.aphis.usda.gov “Confirmation of regulatory status of a genome-edited Camelina line developed by CRISPR/Cas9 technology.