Fler och fler länder underlättar för genomredigerade organismer att nå marknaden

I februari 2022 publicerade Kenya biosäkerhetsmyndighet ett vägledande dokument som beskriver vilka organismer som omfattas av den lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer och vilka som inte gör det. I decmber 2020 gick ett annat afrikanskt land, Nigeria, samma väg och undantog vissa organismer från de regler som gäller genetiskt modifierade organismer.

Det som inte omfattas av Kenyas lagstiftning är:

  • Cisgena organismer, det vill säga organismer som modifierats med DNA från en sexuellt kompatibel organism. Det kan till exempel röra sig om att potatissorten King Edward modifieras med en gen från sorten Bintje eller en vild släkting till den odlade potatisen.
  • Organismer där delar av DNA:t deleterats (avlägsnats) och/eller en gen inaktiverats till exempel via genomredigering av organismens eget DNA med en gensax som CRISPR/Cas9.
  • Processade produkter där det DNA organismen modifierats med inte kan detekteras. Det skulle till exempel kunna gälla olja som utvunnits ur raps som modifierats med en bakteriegen.

Kenyas vägledande dokumentet omfattar inte bara växter, utan även djur och mikroorganismer. Inom EU pågår en process för att revidera lagstiftningen, men kommissionens initiativ gäller enbart växter och bara växter som förädlats via de två förstnämnda teknikerna. Ett lagstiftningsförlag planeras till andra kvartalet 2023,

Andra länder som under 2022 ändrat sin lagstiftning för att underlätta för visa genomredigerade grödor att nå marknaden är Indien och Kina.

Marie Nyman

Källor

Guidelines for determining the regulatory process of genome edited organisms an products in Kenya, February 2022.

Legislation for plants produced by certain new genomic techniques, European Commission.

India Exempts Genome-Edited Plants from Biosafety Assessment, ISAA, April 6, 2022.

China´s approval of gene-edited crops energizes researchers. Nature, Vol 602 24 February 2022.