Forskare fann inga bevis för att det vi äter reglerar våra gener

Ris
Ris, Oryza

År 2012 publicerades en artikel som väckte stor uppmärksamhet i forskarvärlden. I artikeln rapporterade kinesiska forskare att de funnit mikro-RNA från konventionellt ris i bland annat humant blod. Mikro-RNA är korta enkelsträngade RNA-molekyler som kan reglera genuttrycket (proteinproduktionen) i celler.

En viss sorts mikro-RNA visade sig under laboratorieförhållanden kunna stänga av ett enzym som produceras i leverceller. När möss matades med ris sjönk halten av just detta enzym i blodet samtidigt som halten av mikro-RNA ökade i levern. Det indikerade enligt forskarna att mikro-RNA från växter kan påverka uttrycket av gener i djur.

Anledningen till att artikeln blev så uppmärksammad var att det vore något av ett paradigmskifte om det efter upprepade försök skulle visa sig stämma. Det skulle i förlängningen innebära att allt vi äter direkt påverkar regleringen av våra gener, det vill säga om de är aktiva eller avstängda (producerar mer, mindre eller inget protein). Uttrycket ”Du är vad du äter” skulle få en helt ny innebörd.

Det var så pass häpnadsväckande att den högt rankade tidskriften Science tackade nej till att publicera artikeln. De menade att resultaten var alltför extraordinära. Idén om att mikro-RNA i djur och växter vi äter reglerar våra gener har till och med fått ett eget namn, The dietary xenomiR hypothesis (xeno=främling).

Även om artikeln handlade om mikro-RNA i konventionellt ris, startade den en debatt om hur grödor som modifierats för att stänga av gener med hjälp av mikro-RNA skulle kunna tänkas påverka människor och djur.

Nu har andra forskare testat hypotesen och inte funnit några bevis för att den stämmer. De menar dock att de krävs fler studier för att säkert kunna säga om mikro-RNA i vår föda kan reglera våra gener eller inte.

Marie Nyman

Källor: Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAPI: evidence of cross-kingdom regulation by microRNA, Zhang et al, Cell Research 22:107 (2012); Real-time quantitative PCR and droplet digital PCR for plant miRNAs in mammalian blood provide little evidence for general of dietary miRNAs, Witwer et al, RNA Biology 10:1 (2013)