Från stamceller till musägg i en petriskål

En stamcell kan dela sig ett obegränsat antal gånger och utvecklas till alla olika celltyper. Illustration och copyright: Gunilla Elam

Japanska forskare har från stamceller lyckats odla fram musägg.  Förstadier till mogna äggceller placerades bland celler från äggstockar där de under en månads tid fick mogna. De artificiella äggstockarna producerade i snitt 50 mogna ägg vardera. De ägg som såg normala ut befruktades och 316 embryon på tvåcellsstadiet planterades in i mushonor. Elva av dessa utvecklades till musungar.

I samband med publiceringen av artikeln i Nature skrev tidskriften Science en artikel med titeln: Are labmade human eggs coming soon? De skriver att vid sidan av att forskare fått ett nytt redskap för att studera äggutveckling, leder denna bedrift också tankarna till att vi en dag ska kunna odla mänskliga ägg från i princip vilken celltyp som helst. Det kan inge hopp om nya behandlingar mot infertilitet, men också skapa rädsla för att tekniken ska kunna användas för att designa barn.

Marie Nyman

Källa: Reconstitution in vitro of the entire cycle of the mouse female germ line. Hikabe et al, Nature doi:10.1038/nature21104 (2016); Are labmade human eggs coming soon? Science vol 354, issue 6310: 272 (21 October 2016)