Gener från cyanobakterie gör fotosyntesen effektivare i tobak

Närbild på blad
Fotosyntesen sker i växtens gröna delar

Enzymet rubisco är inte bara ett av jordens viktigaste proteiner, det är också ett av de mest ineffektiva. Rubisco är ett nyckelenzym i fotosyntesen, den process som växter använder sig av för att med hjälp av solens energi omvandla koldioxid till växtbiomassa och syre. Rubisco är ineffektivt eftersom det inte bara reagerar med koldioxid utan också med syre, något som antas bero på att enzymet utvecklades under den period av livets historia då det var gott om koldioxid och lite syre i atmosfären.

Nu har forskare från USA och Storbritannien modifierat tobaksplantor så att de producerar ett effektivare rubisco-enzym. Generna som tobaken modifierats med isolerades från en encellig cyanobakterie. Enligt forskarna är det ett första steg mot grödor med en effektivare fotosyntes. Det i sin tur kan leda till högre skördar.

Marie Nyman

Källa: A faster Rubisco with potential to increase photosynthesis in crops.” Myat T. Lin, Alessandro Occhialini, P. John Andralojc, Martin A. J. Parry & Maureen R. Hanson Nature (2014).