Grisen GalSafe

2020 godkändes en genetiskt modifierad gris i USA både som livsmedel och för terapeutiska ändamål. och Grisen kallas GalSafe och är det andra modifierade djuret som godkänns som livsmedel i USA.

Kan ätas av köttallergiker

Hos GalSafe har en gen som kodar för kolhydraten alfa-gal slagits ut. Alfa-gal finns på ytan av alla grisens celler och är det ämne som inte köttallergiker tål. Det som tros utlösa köttallergin är fästingbett eftersom fästingar har alfa-gal i sitt saliv. Vid ett fästingbettbett överförs alfa-gal till huden, och hos vissa personer reagerar då immunsystemen med att bilda antikroppar mot alfa-gal. När samma person sedan äter griskött utlöses en allergisk reaktion.

Organ från gris till människa

Galsafe är också godkänd att användas för terapeutiska ändamål. Ett sådant är inom xenotransplantation där forskare undersöker möjligheten att använda grisar som organdonatorer. Anledningen är att det råder brist på organ att transplantera och många människor hinner avlida i väntan på ett nytt organ. I USA har några enstaka försök gjorts att transplantera organ från Galsafe till människa. I Sverige görs i dagsläget inga sådana försök.

Vid all form av transplantation är risken stor att mottagarens immunförsvar stöter bort det nya organet då det är främmande. Alfa-gal ökar risken för avstötning vid xenotransplantation.

Läs en forskningsnyhet om xenotransplantation av hjärta.

Läs en forskningsnyhet om xenotransplantation av njure.

Sugga med kultingar
Gris, Sus scrofa. Foto: USDA-ARS.

Uppdaterad april 2024

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista
  • FDA Approves First-of-its-Kind Intentional Genomic Alteration in Line of Domestic Pigs for Both Human Food, Potential Therapeutic Uses. December 14, 2020