Mikroorganismer

Till mikroorganismer hör bakterier och vissa svampar och alger. Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) används bland annat för storskalig framställning av protein inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.