Mikroorganismer

Till mikroorganismer hör bland annat bakterier och vissa svampar och alger. Genetiskt modifierade mikroorganismer kan användas till att producera stora mängder av ett visst protein. Här kan du läsa om hur till exempel insulin, stentvättade jeans och vegansk glass tillverkas med hjälp av mikroorganismer.