Genetiskt modifierade auberginer och sockerrör godkända

Auberginefrukter
Aubergine, Solanum melongena

Under 2013 godkändes fyra olika  insektsresistenta aubergine för odling i Bangladesh. Aubergine som i Asien kallas Btbrinjal har tagits fram av Bangladesh Agricultural Research Institute. I januari 2014 distribuerades utsäde ut till 20 lantbrukare i fyra regioner i landet. Detta är första gången genetiskt modifierad aubergine godkänts för odling och det kommer att bli den första genmodifierade grödan som odlas i Bangladesh.

I Indonesien har ett torktolerant sockerrör godkänts för odling. Sockerröret har tagits fram av det statligt ägda företaget Perkebunan Nusantara XI.

Marie Nyman

Källa: Global Status of Commercialized Biotech/GM crops 2013, http://www.isaaa.org