Syntetiskt mRNA som behandling mot hjärtinfarkt

Forskare från Karolinska Institutet och Harvarduniversitetet har hittat ett nytt sätt att behandla hjärtinfarkt hos möss med hjälp av RNA. Forskarna i den aktuella studien har lyckats att få hjärtats muskelceller att bilda en tillväxtfaktor som får hjärtats stamceller att bilda nya blodkärl. På så sätt kan hjärtat hos möss läka sig själv efter en infarkt.

För att få hjärtat att tillverka tillväxtfaktorn använde forskarna en ny teknik där syntetiskt budbärar-RNA (mRNA) som kodar för tillväxtfaktorn injiceras direkt i muskelcellerna. Detta fick muskelcellerna att producera en kort puls av tillväxtfaktorn. För att kunna undgå kroppens naturliga försvarssystem är mRNAt modifierat – annars skulle det stötas bort och brytas ner som om det vore ett invaderande virus.

Studien är gjord på möss och effekten är långvarig. De möss som fick en dos av syntetiskt mRNA inom 48 timmar efter hjärtinfarkt hade en märkbart förbättrad överlevnad. Det beror troligen på att stamcellerna i hjärtat omprogrammeras till att bilda blodkärl istället för den ärrvävnad som normalt bildas efter en hjärtinfarkt. Innan behandlingen skulle kunna tillämpas på människor måste en teknik för att tillföra mRNA till hjärtat utvecklas. Dessutom krävs ytterligare djurförsök.

Natalie von der Lehr

Källa: Zangi et al, Nature Biotechnology, 31, 898 (okt 2013); Ylä-Herttuala & Aavik, Nature Biotechnology, 31, 891 (okt 2013)