Genmodifierad, insektsresistent aubergine

Auberginefrukter
Aubergine, Solanum melongena

Aubergine är en billig och populär gröda i Asien och är en viktig källa till inkomst för resurssvaga lantbrukare. Den allvarligaste skadegöraren på aubergine i Asien är larver av fjärilsarten Leuconides orbonalis. Larverna angriper auberginens blad, blommor och frukt och kan orsaka skördeförluster på upp till 80 procent.  För att skydda sina odlingar besprutar filippinska lantbrukare med en rad olika insektbekämpningsmedel mellan 20 och 72 gånger per säsong. Det är kostsamt och riskerar lantbrukarnas hälsa och kan skada miljön.

Så kallade Cry-gener har använts flitigt för att ta fram insektsresistenta sorter av bomull och majs, så kallade Bt-grödor. Det finns också Bt-aubergine som i Asien kallas Bt-brinjal. Den aubergine som ursprungligen modifierades har korsats in i olika sorter i Indien, Bangladesh och Filippinerna.

Under 2013 godkändes fyra sorter av Bt-aubergine i Bangladesh där de började odlas året därpå. I Indien godkändes Bt-aubergine redan 2009, men året därpå införde ett moratorium mot odling av den genmodifierade auberginen, ett moratorium som fortfarande gäller.

I Filippinerna har man genomfört fältförsök under tre säsonger. Fem olika varianter av Bt-aubergine jämfördes med motsvarande omodifierade plantor.

Beroende på säsong, auberginesort och vilket av försöksfälten de odlades på var 49-93 procent av frukten hos den omodifierade auberginen skadad på grund av insektsangrepp. Motsvarande siffror för Bt-auberginen var 0,1 till 4,2 procent.

Forskarna menar att denna effektiva kontroll av skadegöraren kan minska behovet av bekämpningsmedel dramatiskt.

Marie Nyman

Källa: Field Performance of Bt Eggplants (Solanum melongena L.) in the Philippines: Cry1Ac Expression and Control of the Eggplant Fruit and Shoot Borer (Leucinodes orbonalis Guenée), Hautea et al, PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0157498 June 20, 201