Genmodifierad majs fri från mögelgifter

Majskolv
Majs, Zea mays

Aflatoxiner är giftiga ämnen som bildas av vissa mögelsvampar som tillhör släktet Aspergillus. Miljontals ton av olika grödor blir varje år otjänliga på grund av aflatoxiner. En av de grödor som angrips av Aspergillus-svampar är majs och cirka 16 miljoner ton majs går förlorade varje år till följd av kontaminering med aflatoxiner.

För att försöka komma till rätta med problemet har forskare i USA modifierat majs med delar av mögelsvampens arvsmassa. DNA-bitarna motsvarade delar av en gen som är nödvändig för att svampen ska producera sitt mögelgift. Det ledde till att det inte bildades något aflatoxin i majskornen.

Det hela bygger på en naturlig process för att reglera hur mycket protein som bildas från en viss gen. Processen kallas RNAi-interferens (RNAi) och finns i växter, djur och människan. De forskare som i en artikel publicerad 1998 beskrev RNAi-processen i nematoden Caenorhabditis elegans belönades 2006 med Nobelpriset i medicin eller fysiologi.

Marie Nyman

Källa: Aflatoxin-free transgenic maize using host-induced gene silencing. Thakare et al, Science Advances 10 March 2017