Genmodifierad mossa producerar läkemedelskandidat

Muddermossa, Physcomitrella patens

Muddermossa har genmodifierats så att den producera ett läkemedel. Detta läkemedel har fått klartecken att genomgå en klinisk prövning i Tyskland. Det potentiella läkemedlet är tänkt att användas för behandling av Fabrys sjukdom. Sjukdomen beror på en mutation i en gen, som leder till att det produceras lite eller inget alls av enzymet alfagalaktosidas. Enzymbristen gör att vissa ämnen i kroppens celler inte bryts ned utan lagras i cellerna. Det kan leda till att blodkärl och andra organ skadas.

Marie Nyman

Källa: First moss-made drug, Nature Biotechnology 33(11):1122 (2015)