Genmodifierad potatis godkänd i USA

Bild på potatisplanta.
Potatis, Solanum tuberosum

När vissa ämnen i potatis kommer i kontakt med syre mörknar potatisen. Det kan inträffa när potatisen utsätts för stötar vid till exempel skörd eller transport. Samma sak händer om du skär en potatis mitt itu. Den process som gör att potatisen mörknar i kontakt med syre är beroende av ett enzym i potatisen. Företaget J.R. Simplot har genetiskt modifierat olika potatissorter så att inget eller väldigt lite av enzymet produceras. Det gör att potatisarna inte mörknar när de utsätts för skador.

De DNA-sekvenser som potatisarna modifierats med kommer alla från vilda potatissläktingar eller odlad potatis. Potatisarna har också modifierats så att det bildas mindre akrylamid när de friteras. Enligt den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) kan akrylamid potentiellt öka risken för cancer. Den 10 november 2014 godkändes potatisarna i USA.

Marie Nyman

Källor: EFSA News 1 July 2014; United States Department of Agriculture, Federal Register/Vol. 79, No. 217 / Monday, November 10, 2014