Genmodifierad, virusresistent böna godkänd i Brasilien

Bean golden mosaic virus angriper bönor och orsakar stora skördeförluster i Latinamerika. Nu har brasilianska myndigheter godkänt en genetiskt modifierad böna som är resistent mot viruset. Bönan har tagits fram av brasilianska forskare med publika medel. Den strategi forskarna använt är att tysta en av virusets gener med hjälp av så kallad RNAi-teknik.

Marie Nyman
Källor: Bonfim et al, Molecular Plant-Microbe Interactions 20:717 (2007); Aragao & Faria, Nature Biotechnology (Correspondence) 27:1086 (2009); CropBiotech, 19 september (2011); Nature News 478:168 (2011)