Genmodifierade mikroalger för produktion av biobränsle

Bild på mikroalger
Mikroalger, Nannochloropsis sp. Foto: CSIRO, CC BY 3.0

Ända sedan tidigt 1970-tal har biodiesel från mikroalger diskuterats som ett potentiellt komplement till petroleum-baserade bränslen. För att det ska bli lönsamt krävs det bland annat att alger som växer snabbt och producerar mycket lipider utvecklas. Lipider är ett samlingsnamn för fetter, oljor och liknande. Det har gjorts många försök och forskare har genom olika genetiska modifieringar tidigare lyckats höja lipidhalten i flera olika arter av mikroalger. Problemet har varit att tillväxten har påverkats negativt.

Nu har forskare vid ExxonMobil i samarbete med Synthetic Genomics Inc. med hjälp av genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 modifierat en mikroalg och fått den att producera mer än dubbelt så mycket lipider samtidigt som tillväxten inte påverkades nämnvärt. Algen heter Nannochloropsis gaditana och är inte större än 2-3 mikrometer i diameter.

Enligt forskarna är resultatet ett steg på väg mot att förstå och kunna kontrollera oljeproduktionen i mikroalger. Detta i sin tur kan leda till en kommersialisering av biobränsle från mikroalger.

En annan mikroalg med potential när det gäller lipidproduktion är Acutodesmus dimorphus. Tidigare i år avslutade forskare vid universitetet i Kalifornien, San Diego och Sapphire Energy det första försöket utomhus med genetiskt modifierade mikroalger. Slutsatserna från dessa försök var att de modifierade algerna fungerade bra att odla utomhus och att de inte trängde ut eller påverkade andra alger negativt.

Källor: Lipid production in Nannochloropsis gaditana is doubled by decreasing expression of a single transcription regulator. Ajjawi et al, Nature biotechnology, published omline 19 June 2017; Evaluation of phenotype stability and ecological risk of a genetically engineered alga in open pond production. Szyjka et al, Algal Research 24 (2017) 378-386