Mjöldaggsresistenta tomater med hjälp av CRISPR/Cas9

Bild på tomater.
Tomater, Solanum lycopersicum

Mjöldagg är en av de vanligaste svampsjukdomarna på växter och det finns många olika arter av mjöldaggssvampar. En art som angriper tomat är Oidium neolycopersici.
I tomat finns en gen som gör den mottaglig för svampen genom att det protein som produceras med genen som mall trycker ner växtens försvar mot mjöldagg. Det finns tomater som bär på en mutation i mottaglighetsgenen vilket ger dem motståndskraft mot mjöldagg. Att korsa in den egenskapen i andra tomatsorter tar dock lång tid och är en arbetsintensiv process.
Forskare har nu istället använt genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 för att återskapa den mutation som finns naturligt i vissa tomater. Det tog knappt 10 månader från redigering till en andra generationens plantor. De genomredigerade tomaternas hela arvsmassa analyserades och forskarna kunde bland annat konstatera att den mutation som skapats med hjälp av CRISPR/Cas9 inte gick att skilja från den naturliga mutationen.

Källa: Rapid generation of a transgene-free powdey mildew resistant tomato by genome deletion. Nekrasov et al, Scientific reports 7:482 (2017)