Genmodifierade myggor för att bekämpa virussjukdomar

Bild på myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zika.
Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zika. Foto: James Gathany, Centers for disease Control and prevention.

Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids av Aedes-myggor, främst Aedes aegypti. Sjukdomen är i regel godartad, men vissa personer kan drabbas av så kallad hemorragisk denguefeber. Detta sjukdomstillstånd kännetecknas av blödningar i inre organ och från mag- och tarmkanalen och kan leda till döden. För att bekämpa spridningen av denguefeber har det brittiska företaget Oxitec Limited tagit fram en stam av hanmyggor som modifierats så att dess avkommor dör innan de blir fullvuxna.

De genmodifierade myggorna har bland annat släppts ut i Brasilien. Under 1960- och 1970-talet var denguefeber nästan utrotad i Brasilien då insekticiden DDT användes för att bekämpa myggorna. Sedan början av 1980 är sjukdomen tillbaka i landet och beräknas i dag infektera i storleksordningen 16 miljoner människor årligen. Genom att i drygt ett år kontinuerligt ha släppt ut genmodifierade myggor har myggpopulationen i ett område i Brasilien reducerats med mellan 81 och 95 procent. De olika procenttalen beror på olika mätmetoder.

Chikungunyavirus och zikavirus kan också spridas till människa via myggarten Aedes aegypti. Fram till 2014 fanns inga kända fall av människor smittade med chikungunyaviruset på det västra halvklotet. Det första utbrottet skedde i Karibien och viruset har sedan 2014 spridit sig till flera länder i Latinamerika, bland annat Brasilien.

De första fallen av infektion av zikavirus i Brasilien rapporterades i maj 2015. Man har sett en koppling mellan gravida kvinnor som infekterats av zikaviruset och barn som föds med mikrocefali. Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas av att hjärnan inte växer som den ska. I början av 2016 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) spridningen av zikaviruset som ett internationellt nödläge. Senast det hände var när västra Afrika drabbades av ebolaviruset.Eftersom dessa två virus kan spridas av samma myggart som denguefeber skulle även spridningen av dessa virussjukdomar kunna kontrolleras där de genmodifierade myggorna släpps ut.

Via nätet och även media sprids sedan i slutet av januari 2016 ogrundade rykten att utbrottet av zikavirus orsakats av de genmodifierade myggor som släppt ut i Brasilien för att bekämpa denguefeber.

Under 2014 gav Panamas biosäkerhetskommitté klartecken till att släppa ut Oxitecs genmodifierade myggor i landet. Under ledning av forskare vid Gorgas Memorial Institute släpptes cirka 4,2 miljoner myggor ut under sex månader. Det resulterade i en minskning av myggpopulationen i området med 93 procent. Gorgas Memorial Institute är världsledande när det gäller kontroll av sjukdomsspridande myggor.

Marie Nyman

Källor: Alphey,  Annual Review of Entomology 59:205-224 (2014); Wang & Jacobs-Lorena, Trends in Biotechnology 31(3):185-193.(2013); Harris et al Nature Biotechnology 30(9):828-830 (2012)  Lacroix et al,  PLoS One
7(8):e42771 (2012); Carvalho et al,   PLoS Neglected Tropical Diseases 9(7):e0003864 (2015); Gorgas Memorial Institute. Transferencia Y Evaluación de Nuevas Alternativas Tecnológicas de Control de Aedes Aegypti Mediante El Uso de Mosquitos Transgénicos En Panamá (2015)