Genomredigerade grisar med resistens mot virussjukdom

PRRS-resistenta grisar
PRRS-resistenta grisar. Foto: University of Missouri, USA.

Genomredigering handlar om att skapa riktade förändringar i arvsmassan. En av de tekniker som används förkortas CRISPR/Cas9. Tekniken kan användas på olika sätt. De kan till exempel användas för att byta ut enstaka baspar i en sjukdomsgen eller för att skapa en mutation på en förutbestämd plats i en viss gen så att den stängs av.

PRRS är en förkortning av engelska Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, en virussjukdom som drabbar grisar. Sjukdomen orsakar djuren lidande och leder till betydande ekonomiska förluster. I Nordamerika beräknas sjukdomen kosta mer än 600 miljoner amerikanska dollar årligen och klassas som en av de allvarligaste grissjukdomarna av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

I Sverige konstaterades fall av sjukdomen för första gången 2007, ett utbrott som bekämpades framgångsrikt. Idag är Sverige fritt från PRRS-viruset, men eftersom viruset finns i stora delar av världen, inklusive de flesta länder i Europa, finns risken att svenska grisar åter drabbas av sjukdomen.

Forskare i USA har med hjälp av genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 slagit ut en gen i grisens arvsmassa som är nödvändig för att viruset ska infektera grisarna. När de modifierade grisarna infekterades med viruset visade de inga symptom på sjukdom.

Vid Roslininstitutet i Edinburg har man tagit fram grisar som är motståndskraftiga mot afrikansk svinfeber. Detta genom att med hjälp av genredigering ändra ett enda baspar bland miljarder nukleotider i grisens arvsmassa. Den lilla ändringen gör att grisarnas immunsystem mer liknar vårtsvinets, en släkting till den domesticerade grisen som är motståndskraftig mot viruset.

Marie Nyman

Källor: Whitworth et al, Use of the CRISPR/Cas9 system to produce genetically engineered pigs from in vitro-derived oocytes and embryos. Biol. Reprod. 91, 78 (2014); Whitworth et al. Gene-edited pigs are protected from porcine reproductive and respiratory syndrome virus, Nature Biotechnology doi:10.1038/nbt.3434, Published online 07 December 2015