Immunterapi för behandling av leukemi

Bild på T-cell.
T-cell. Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases.Licens

Kronisk lymfatisk leukemi är en form av blodcancer där en del av de vita blodkropparna har omvandlats till cancerceller. Det är en av de vanligaste formerna av blodcancer och drabbar främst vuxna. I Sverige insjuknar varje år ungefär 400 personer.

Sjukdomen är svår att behandla med kemoterapi och i de flesta fall behövs en benmärgstransplantation, vilket är en riskfylld procedur. Två nya studier beskriver en ny behandling som förstärker kroppens egna T-mördarceller, en komponent av immunförsvaret, för att angripa och döda cancercellerna. Detta kallas immunterapi.

Forskarna bakom studierna tog först ut patienternas egna T-celler från blodet. Dessa blev sedan förstärkta med en extra gen som leder till uttryck av en molekyl som kan känna igen och sedan förstöra cancercellerna. Patienterna fick de genförstärkta cellerna tillbaka genom en injektion i blodet. Två av tre patienter blev friska i en första klinisk prövning. Liknande forskning pågår i Sverige, de första kliniska prövningarna på patienter beräknas komma igång inom två år.

Natalie von der Lehr
Källor: Kalos et al. Science Translational Medicine Vol3, 95ra73 (2011) Porter et al. New England Journal of Medicine, Aug 2011