Global odling av genetiskt modifierade växter 2012

Bild på sojabönor
Sojaböna, Glycine max

Under 2012 odlades genetiskt modifierade grödor på 170 miljoner hektar världen över, en ökning med drygt 10 miljoner hektar jämfört med 2011. Totalt odlades GM-grödor i 28 länder. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Kanada, Indien och Kina. Två länder odlade GM-grödor för första gången 2012, Sudan och Kuba.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 81 procent av den totala sojabönsarealen i världen, en ökning med 6 miljoner hektar jämfört med 2011. Motsvarande siffra för bomull var 81 procent, för majs 35 procent och för raps 30 procent. Övriga genetiskt modifierade växter som odlades kommersiellt under 2012 var squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, tomat, poppel och paprika.

Inom EU odlades insektsresistent Bt-majs på 129 071 hektar, en ökning med drygt 14 500 hektar jämfört med föregående år. Majsen odlades i Spanien, Tjeckien, Portugal, Slovakien och Rumänien. Av de nära 130 000 hektar som odlades inom EU odlades 90 procent i Spanien.

Den modifierade majs som är godkänd för odling inom EU har beteckningen MON810 och är resistent mot bland annat majsmott. Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för olika klimat etc. I slutet av december 2012 fanns 219 olika majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

I Sverige försöksodlades korn, hybridasp, backtrav, oljekål, potatis, sockerbeta och äpplen och päron vars grundstammar modifierats.

Marie Nyman

Källa: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012, http://www.isaaa.org/