Grottfynd ger ny kunskap om människans evolution

Ett internationellt team av forskare, bland annat svensken Svante Pääbo, har analyserat arvsmassan från ett människoben som hittades i Tianyuan-grotta i närheten av Peking.

Resultaten pekar på att människor som bodde i grottan för ungefär 40 000 år sedan troligen var släkt med dagens asiater och den amerikanska urbefolkningen. Fyndet visar även att dessa människor hade samma andel arvsmassa från neandertalare och denisovamänniskor som dagens människor.

Natalie von der Lehr

Källor: Fu et al, PNAS 110, 2223 (feb 2013); Pressmeddelande Max-Plack Institutet Leipzig, 21 jan 2013