Hanteringen av GMO kritiseras av ombudsmannen

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Vid ett marknadsgodkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har kommissionen enligt den EU-gemensamma lagstiftning tre månader på sig att lägga fram förslag till beslut för den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (PAFF-kommittén). I de fall PAFF-kommittén inte når kvalificerad majoritet och inte heller nästa instans, omprövningskommittén, fattar något beslut kan kommissionen ta beslut.

I början av 2016 meddelade den europeiska ombudsmannen Emily O´Reilly att EU-kommissionen har misslyckats att lägga fram förslag till beslut rörande godkännande av genmodifierade livsmedel och foder inom den i lagstiftningen angivna tidsramen. Vidare ansåg ombudsmannen att kommissionen misslyckats att inom rimlig tid fatta beslut när kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna inte uppnåtts. Dessa misslyckanden från kommissionens sida utgör enligt ombudsmannen administrativa missförhållanden.

Marie Nyman

Källa: Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1582/2014/PHP on the European Commission’s handling of authorisation applications for genetically modified food and feed.