Havs-och vattenmyndigheten informerar om genetiskt modifierade akvariefiskar

Bild på genetiskt modifierade zebrafiskar som säljs under namnet Sunburst Orange Danios.
Genetiskt modifierade zebrafiskar som säljs under namnet Sunburst Orange Danios. Foto: glofish.com

Havs- och vattenmyndigheten genomför just nu en informationskampanj tillsammans med Zooföretagens riksförbund. Med sin kampanj vill myndigheten uppmärksamma återförsäljare av akvariefisk på de regler som gäller vid försäljning av genetiskt modifierad fisk. Kampanjen genomförs eftersom man i flera europeiska länder, bland annat Danmark, under senare år har hittat genetiskt modifierade akvariefiskar. Alla fynd har varit exemplar av Glofish.

Den 20 juni 2017 skickade myndigheten ut en informationsfolder till ungefär 1500 adressater. I foldern skriver de bland annat: ”För att få sälja genmodifierade produkter och organismer, till exempel fisk, inom EU krävs ett så kallat marknadsgodkännande. Det är EU:s medlemsstater som tillsammans beslutar om sådana godkännanden.

I dag finns det inga tillstånd att sälja genmodifierad fisk inom EU och därför är all sådan försäljning förbjuden. Samma regler gäller för privatpersoner som för företag. Brott mot reglerna kan innebära påföljder i form av böter eller upp till två års fängelse, beroende på hur allvarlig överträdelsen bedöms vara.”

”Glofish är ett samlingsnamn för genmodifierade akvariefiskar som har försetts med gener från koraller och maneter som gör det möjligt för fisken att producera fluorescerande proteiner. Det gör att fiskarna får starka, självlysande färger. Dessa fiskar produceras och säljs lagligt i USA, men inom EU är all försäljning av genmodifierad fisk förbjuden.”

Källor
Havs- och vattenmyndigheten. (2017). Genetiskt modifierade vattenlevande organismer. https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/genetiskt-modifierade-vattenlevande-organismer.html (nedladdad 2017-06-26)

Havs- och vattenmyndigheten. (2017). Genetiskt modifierade akvariefiskar får inte säljas inom EU. https://www.havochvatten.se/download/18.2f4928cd15cacb7a414a06de/1497876070930/folder-forbjudna-gm-fiskar-cmyk.pdf (nedladdad 2017-06-26)

Självlysande akvariefisk. http://genteknik.nu/sjalvlysande-akvariefisk/ (nedladdad 2017-06-26)

Havs- och vattenmyndigheten . http://genteknik.nu/havs-och-vattenmyndigheten-hav/ (nedladdad 2017-06-26)