Individanpassad terapi för behandling av metastaserad bröstcancer

Illustration av DNA-spiralen
Illustration: National Human Genome Research Institute

En patient med långt gången bröstcancer har efter en individanpassad terapi med de egna immuncellerna varit fri från sin cancer i drygt 22 månader. Cancern hade spridit sig till andra organ och patienten hade genomgått gängse behandling utan resultat.

Behandlingen är en form av immunterapi som riktar in sig på mutationerna i cancercellerna. Mutationerna är olika i olika patienter och vissa orsakar förändringar i proteinerna som sitter på ytan av cellerna. Dessa ytproteiner kan identifieras av immunsystemet men den immunreaktionen det utlöser är vanligtvis inte så kraftfull att den kan bekämpa cancern.

För att identifiera vilka mutationer patientens cancerceller bar på sekvensbestämde forskarna DNA:t och RNAt i dessa celler och jämförde med de normala cellernas genetiska material. Därefter undersöktes vilka immunceller hos patienten som var kapabla att känna igen de proteiner som produceras från cancercellernas muterade gener. Dessa immunceller förökades upp och 80 miljarder av dem fördes tillbaka in i patientens blod. Patienten fick även läkemedel i form av interleukin och så kallade kontrollpunktshämmare (check-point inhibitor).

Denna form av immunterapier har varit framgångsrik när det gäller behandling av cancer med många mutationer, som hudcancer och lungcancer kopplad till rökning. Fram till nu har det dock inte fungerat i cancer med färre mutationer, som bröstcancer.

Forskarna James P. Allison och Tasuku Honjo tilldelades nobelpriset i medicin eller fysiologi 2018 för sina upptäckter av hur kontrollpunktshämmare kan hämma immunförsvarets bromsmekanismer.

Källa
Immune recognition of somatic mutations leading to complete durable regression in metastatic breast cancer. Zacharakis et al, VOL 724 24 | JUNE 2018 | 724–730