Insektsresistent majs och honungsbin

Bild på hounungsbin.
Honungsbin, Apis

De flesta undersökningar som publicerats när det gäller insektsresistenta Bt-grödors påverkan på honungsbin har skett på vuxna insekter. I de fall larverna studerats har det skett under fältförhållanden.

Nu har forskare studerat hur pollen från Bt-grödor påverkar bilarver under kontrollerade laboratorieförhållanden. De grödor som användes var majsen MON810 som producerar ett cry-protein och MON89034xMON88017 som producerar tre olika cry-proteiner. Forskarna fann inga signifikanta skillnader i överlevnad mellan de som fick pollen från de modifierade majssorterna och de som utfodrades med kontrollmaterial.

Marie Nyman

Källor: Duan et al, PLoS one 1:e1415 (2008); Hendriksma et al, PLoS one 6:e28174 (2011)