Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen

Harlekinnyckelpiga, Harmonia axyridis

En forskargrupp har studerat hur potatis, som uttrycker ett skalbaggsspecifikt cry-protein påverkar harlekinnyckelpigan och jordlöparen båda medlemmar av insektsordningen skalbaggar. Potatisen har utvecklats för att motstå angrepp från koloradoskalbaggen. I studien matades nyckelpigan med pollen från potatisen uppblandat med honung, medan jordlöparens diet bestod av fjärilslarver uppfödda på den genmodifierade potatisen.

Ingen påverkan kunde påvisas vad gällde överlevnad, kroppsvikt eller reproduktiv förmåga, vare sig hos nyckelpigan eller jordlöparen. När det gäller jordlöparen beror det troligtvis på att arten saknar de bindningsställen i tarmkanalen som är nödvändiga för att proteinet ska vara giftigt. När det gäller nyckelpigan kunde forskarna visa att proteinet binder till tarmkanalen men att detta inte leder till några fysiologiska effekter. Forskarna drar därför slutsatsen att toxinet ifråga (cry3A) är mycket specifikt och inte påverkar alla familjer inom ordningen skalbaggar.

Marie Nyman
Källa: Transgenic Research 16:795 (2007)